AMENAJARE TROTUAR ÎN LOCALITATEA CORUND, ZONA DN 13A KM: 51+200 - KM 52+0002022
350000
Corund - Korond
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Obiectivul general al prezentului proiect este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii rutiere din comuna Corund, judeţul Harghita. Amplasamentul se află pe partea sud-estică a comunei Corund, pe partea stânga a drumului naţional DN 13A, direcţia de mers Bălăuşeri - Odorheiu Secuiesc. în momentul de faţă nu există trotuar în zona studiată, sunt amenajate căteva intrări de-a lungul traseului, prin realiztrea trotuarului circulaţia se va desfăţura în siguranţă atât pentru pietoni cât şi pentru persoane cu handicap şi pertu cărucioare pentru copii. în zona studiată au fost identificate tuburi din beton şi tuburi de canalizare pluvială care au fost montate de către localnici, fără autoizaţie de construire, aceste reţele vor fi desfiinţate în totalitate.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Realizarea proiectului se va înbunătăți semnificativ condițiile de siguranță rutieră PENTRU CIRCULAȚIA PIETONALĂ.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Realizarea proiectului se va înbunătăți semnificativ condițiile de siguranță rutieră PENTRU CIRCULAȚIA PIETONALĂ.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii proiectului sunt cei 5415 locuitorii al localității Corund precum și numeroși turiști care viziteză localitatea.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Este elaborat proiectul tehnic, este în curs elaborarea autorizației de construire.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%