EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE SI APA POTABILA IN SATUL PLATONESTI COMUNA SARMAS2022
Platoneşti - Plátonfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investitie in curs pe fonduri proprii. Se realizeaza : 8351ml RETEA APA 10094ml RETEA CANALIZARE 9 STATII DE POMPARE
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Extinderea retelelor de canalizare si apa potabila, eficientizarea functionarii si reducerea tarifelor prin cuprinderea intregii populatii a comunei.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Zona Platonesti nu are asigurate serviciile de alimentare cu apa si canalizare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Cetatenii satului Platonesti si implicit ai Comunei Sarmas
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Lucrari in curs pe fonduri proprii-realizat 68%.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%