Reabilitare DJ 137 (PT)

Drumul județean DJ 137, sectorul km 0+000 - 21+209, trecând prin municipiul Odorheiu Secuiesc, satele Feliceni, Tăureni, Mugeni, Lutița, Dejuțiu, Porumbenii Mari, Porumbenii mici, Betești și ajunge în orașul Cristuru Secuiesc, asigurând legătura între municipiul Odorheiu Secuiesc și orașul Cristuru Secuiesc cu 3,25 km mai scurtă decât varianta prin DN13A-DN 13C. Starea tehnică necorespunzătoare a drumului este datorată în marea majoritate a neasigurării evacuării apei provenite din precipitații. Șanțurile fie lipsesc, fie sunt colmatate, iar podețele transversale sunt degradate, fiind necesar reparația sau înlocuirea acestora, după caz. Lipsesc supralărgirile în curbe, lipsesc parapeții, stațiile pentru mijloace de transport în comun sunt improvizate și degradate, trotuarele existente în intravilan sunt degradate și denivelate. Structura rutieră a drumului pe această lungime este variată, fiind alcătuită în principal din material pietros având grosimea între 20-60 cm, și asfalt de 10 cm sau beton de ciment de 15 sau 18 cm. Principalele caracteristici tehnice ale investiției: - lățime parte carosabilă 5,50-6,00 m + supralărgiri în curbe, după caz; - lățime acostament 2 x 0,5 m; - amenajare poste pentru cicliști în intravilanul localităților, acolo unde situația din teren o permite; - realizare trotuare pietonale, după caz; - amenajare drumuri laterale pe o lungime de 5,00 m cu același sistem rutier ca și cel proiectat pentru drumul judeţean; - realizare elemente de preluare, direcționare și evacuare a apelor din precipitații; - amenajare accese la proprietăți; - amenajare stații pentru mijloacele de transport în comun; - consolidarea și protecția taluzurilor și execuția zidurilor de sprijin; - reparația, reabilitarea, consolidarea sau reconstrucția, după caz, a podurilor de la km 1+214, km 2+693, km 4+664, km 6+585, km 7+180, km 12+260, km 13+220, km 14+575, km 17+640, km 20+722 - demontarea dalelor prefabricate din beton armat și înlocuirea acestora conform normelor în vigoare la cele patru puncte de intersecții a drumului județean cu linia simplă de cale ferată magistrală 308 Sighișoara - Odorhei - realizarea semnalizărilor rutiere