„Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348 – 3+093

Se va reabilita un sector de drum asfaltat - cca. 180 m prezintă faianțări pronunțate- iar restul de1507m nu este asfaltat. Se vor executa podețe noi , iar pe cel existent se va remedia.