Execuție - Reabilitare sistem rutier pe DJ 134, limita județului Mureș – Uilac - limita județului Mureș, km 18+400-21+240 si 22+640-24+550

Execuția lucrărilor de modernizare, care să conducă la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, a fluenţei traficului şi care să influenţeze benefic zona, atât din punct de vedere ambiental cât şi din punct de vedere socio-economic