Execuție - Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500

Pentru refacerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie unui drum județean este necesară execuția lucrărilor în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice. - sistem rutier elastic, parte carosabilă cu două benzi de circulație, cu acostamente amenajate prin asfaltare în intravilan și balastate în extravilan; - să se asigure reprofilarea, să se adopte straturi de balast, de piatră spartă, strat de legătură (BAD 5 cm) şi strat de uzură (BA 4 cm).