Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200

Consiliul Județean Harghita a executat lucrări de modernizare pe sectorul de drum între km 7+518 – 12+020, și km 13+110 -15+240 pe baza proiectului ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484”, elaborat de Incertrans SA, București. În cursul efectuării lucrărilor de execuţie s-a constatat existența unor subtraversări ale conductelor de transport gaze cu drumul județean, obiective aflate în proprietatea SNTGN TRANSGAZ SA / SNGN ROMGAZ SA. Mai mult de atât, societățile SNTGN Transgaz SA și SNGN Romgaz SA au comunicat, că vechiul traseu al drumului județean, încadrat în suprafața intabulată între lac și conductele de transport gaze naturale, nu respectă distanța de 20 m (din ax) față de conductele de transport gaze, distanță prevăzute de prevederile legale, propunând să se ia în considerare eventual devierea traseului drumului. Ca urmare, pentru sectorul de drum între km 12+020 – 13+110, nu au fost obținute avizele favorabile de la aceste instituții, și ca atare, nici Autorizația de construire. Pe baza adresei de la SNTGN Transgaz SA și Cis Gaz SA, s-a evidențiat faptul că devierea acestor conducte în sine este foarte scumpă, iar Consiliul Județean Harghita trebuie să realizeze și reabilitarea/ modernizarea drumului județean și nu dispune de fonduri suficiente pentru realizarea acestor lucrări. În consecință, pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației, Consiliul Județean Harghita este nevoit să recurgă, la reconfigurarea (determinarea / relocarea noului traseu) al drumului județean DJ 134A, reluând prin procedură de expropriere pe cauză de utilitate publică proiectarea cu un Studiu de fezabilitate și cu obținerea unei noi Autorizații de construire, alegând varianta devierii drumului.