Parohia Romano Catolică Crăciunel
Înlocuirea dușumelei și schimbarea tâmplăriei la biserica Merești
Joi, Martie 26, 2020 - 17:00
14 000 ron
Responsabil program: Ferencz Tünde