Proiectul Tehnic revizuit privind lucrările necesare finalizării obiectivului Reamenajarea etajului 2 și extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

În anul 2011 S. C. Danina Star S.R.L. a elaborat proiectul tehnic pentru: ”Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc”. Pentru executarea lucrărilor de reamenajare și extindere a corpului C al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 9173/08.05.2012, între Județul Harghita și S.C. Fundamenta S.R.L. Gheorgheni, dar după executarea cca. 65% din contract, lucrările au fost suspendate, în perioada 23.07.2013- 17.07.2014, și după emiterea Ordinului de reîncepere a lucrărilor, executantul nu a reușit, nici până în prezent, să finalizeze lucrările și contractul a fost reziliat. Pentru finalizarea și punerea în funcțiune a obiectivului privind lucrările neexecutate și necesare.