Arhitect Şef
Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita pe anul 2019
Reabilitarea ansamblului bisericii reformate din Mujna - proiectare
Mujna - Székelymuzsna
Marţi, Martie 3, 2020 - 12:40
45 000 ron
Responsabil program: Bodor Hajnalka
Prin proiectul de reabilitare a ansamblului bisericii reformate din Mujna au fost elaborate următoarele:  - D.T.A.C. și PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE cuprinzând: Cercetare statigrafică și studiu restaurator pictură murală; Expertiză tehnică de rezistență; Proiect de reabilitare și consolidare a structurii de rezistență; Documentația Tehnică pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construcție; Proiect de restaurare a suprafețelor arhitecturale; Consultanță de specialitate în domeniul restaurării monumentelor; Coordonarea specialităților.