Arhitect Şef
Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita pe anul 2019
Reabilitarea bisericii reformate Feliceni - schimbare învelitoare
Feliceni - Felsőboldogfalva
Luni, Martie 2, 2020 - 10:45
60 000 ron
Responsabil program: Bodor Hajnalka
Parohia reformată Feliceni a primit finanțare pentru schimbarea învelitorii acoperișului bisericii. Au fost executate următoarele lucrări: -remontare șipci brad; - montare tinichigerie; - montare invelitori din țigle solzi; - montare parazăpezi.