Arhitect Şef
Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita pe anul 2019
Amenajarea incintei bisericii romano catolice “Sf. Nicolae” din Nicolești - lucrări de sistematizare verticală
Nicoleşti - Csíkszentmiklós
Joi, Februarie 20, 2020 - 13:41
85 000 ron
Responsabil program: Bodor Hajnalka
Parohia Romano Catolică  Nicolești a cerut finanțare pentru amenajarea incintei bisericii.Pe suprafața incintei bisericii se vor aplica amenajări minim necesare, cu păstrarea imaginii de incintă înierbată. Au fost efectuate următoarele lucrări: - umplăturiî în straturi compacte cu argilă; - trotuar protecție în jurul clădirii; - bordură pentru trotuar din piatră cu fundație pat mortar; - umplătură balast substrat alee; -umplătură nisip sub trotuar din piatră.