Arhitect Şef
Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita pe anul 2019
Studii de aprofundare a proiectului de restaurare pentru biserica romano – catolice din Cetățuia
Cetăţuia - Csatószeg
Joi, Februarie 13, 2020 - 10:06
20 000 ron
Responsabil program: Bodor Hajnalka
Prin program, C.J.HR a finanțat proiectul depus de Parohia Romano Catolică Cetăţuia, pentru: - Studiu stratigrafic, studiu parament (peretele nordic exterior și interior, peretele estic interior, peretele sudic interior și exterior);                                                                    - Releveu structural înaintea expertizei tehnice (pereți, bolți, planșee, șarpante).