Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Soimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484, sectorul km 12+631 – 15+484 Tronson IV

În anul 2017 pentru sectorul de drum 12+631 – 15+484 având lungimea de 2853 m Consiliul Județean Harghita prevede continuarea investiției cu atribuirea contractului printr-o nouă procedură de achiziție publică. Investiția este finanțată prin bugetul local și prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice şi Fondurilor Europene de la bugetul de stat, aferentă finanțării Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Harghita, în baza O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare. Lucrările de modernizare se etimează că vor fi executate în 150 de zile. Ca urmare, conform proiectului tehnic se propune continuarea investiției la următoarele categorii de lucrări: - modernizare sistem rutier: 45 cm strat de fundație balast nisipos, 15 cm strat de piatră spartă, strat de legătură BAD25 de 5 cm și strat de uzură din beton asfaltic BA16 în grosime de 4 cm; - lucrări pentru scurgerea și evacuarea apelor - podețe, șanțuri; - lucrări de siguranța circulației, accese la proprietăți, drumuri adiacente.