Biblioteca Judeţeană Kájoni János
Anul comemorativ Kájoni János
Joannes Kajoni muzicianul - oră interactivă muzicală în bibliotecă pentru finaliştii concursului Moştenirea lui Joannes Kajoni
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Joi, Noiembrie 7, 2019 - 13:00
300 ron
Responsabil program: Kelemen Katalin
În "Anul comemorativ Joannes Kajoni 390" biblioteca județeană doreşte să acordă o atenţie deosebită activităţii şi personalităţii lui Joannes Kájoni, eponimul bibliotecii.Pe parcursul anului școlar, în cadrul programului Școala altfel şi cu alte ocazii au loc diferite activităţi interactive tematice în bibliotecă, și concursuri pentru grupuri elevi, având ca scop aducerea în atenția tinerilor a valorilor culturale specifice regiunii noastre, cunoașterea vieții şi operei lui Kájoni János. În organizarea acestor activităţi tematice pentru elevi, legate de anul memorial Kájoni János biblioteca județeană colaborează cu biblioteci școlare, cu publice locale, cu instituţii culturale şi instituţii pedagogice din județul Harghita.

În data de 7 noiembrie 2019,  cu titlul  Joannes Kajoni muzicianul vor avea loc ore de muzică interactivă în bibliotecă, începând de la ora 13 şi ora 14 pentru grupuri de elevi care participă la finala concursului Moştenirea lui Joannes Kajoni.  Szabó András,  profesor de muzică la Liceul de Artă Nagy István, în prelegerea însoţită de muzică şi imagini va prezenta activitatea muzicală deosebit de bogată și valoroasă a lui Joannes Kajoni.  Eruditul franciscan din secolul  al 17-lea, Ioan Caioni/ Joannes Kajoni/ este considerat primul autor atestat de muzică cultă din Transilvania. Cea mai importantă dintre operele sale este marea culegere muzicală Codex Caioni, care cuprinde piese muzicale variate.