Înființare societate de întreținere a drumurilor județene

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Înființare societate de întreținere a drumurilor județene
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
4. Active financiare - Participare la capital social (72.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Intervenții pe drumurile județene
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Județul Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5
Amplasament: 
Județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 cu completările și modificările ulterioare, Administrarea drumurilor județene se asigură de către consiliile județene și pentru asigurarea intervenției rapide în caz de defecțiuni la sistemul rutier și refacerea acestuia se impune înființarea unei societăți proprii a Consiliului Județean Harghita pentru asigurarea intervențiilor specifice drumurilor județene în special în cazurile de urgență provocate de condițiile meteorologice nefavorabile sau accidente (rutiere sau tehnice). De asemenea, sunt multe cazuri în care societățile care asigură întreținerea drumurilor județene nu pot asigura într-un termen scurt viabilitatea drumurilor județene, iar cu această societate specializată vom avea posibilitatea să intervenim de fiecare data când este necesar cu lucrări de întreținere curentă fără a mai aștepta societățile comerciale să își programeze aceste lucrări. Lungimea drumurilor județene este de cca 842 km.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Întrucât județul Harghita are un relief predominant deluros, cu climat rece, cu schimbări bruște de temperatură și condiții meteorologice extreme apărute în mod neașteptat în afara intervalelor normale climatologic și a avertizărilor meteorologice, această societate specializată ne dă posibilitatea de a interveni oricând pentru asigurarea circulației pe drumurile județene fiind esențială dezvoltarea capacităților de intervenție iar cerința imediată o constituie menținerea drumurilor județene permanent în stare de viabilitate și asigurarea siguranței circulației
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Intervenția rapidă la tot timpul anului pentru asigurarea circulației pe drumurile județene
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Legea 31/1990, LEgea 273/2006, Ordonanța Guvernului nr. 43/1997
Obiectivele proiectului: 
Prin prezenta propunem asigurarea fondurilor necesare pentru înființarea acestei societăți proprii cu care să avem posibilitatea să intervenim tot timpul anului în caz de necesitate.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumurile județene
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
100.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
100.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Înființare societate de întreținere a drumurilor județene 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da