Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Atid, Criseni
Descrierea investiției:
Proiectare si executie. Soluția propusă se referă la realizare structură rutieră din strat de formă, strat de balast, strat de piatră spartă, strat de legătură din BAD 20, strat de uzură din BA16. Realizarea de dispozitive de colectarea şi evacuarea apelor pluviale, accese la proprietăți, drumuri laterale, lucrări de siguranța circulației, amenajarea unei statii de autobus.
Documente

Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba

Starea investitiei: În derulare | Executant: SC Drumuri si Poduri Mures SRL
Durata contractului: 9 luni (25-09-2017 | 25-09-2017) Nr contract: ctr 54/25164/26.10.2017
Plati
Starea actuală

Proiectul a fost predat, in faza de obtinere Acord ISC. Dupa aceasta se emite Autorizatia de construire

Observatii
06-12-2017

Proiectul a fost predat, in faza de obtinere Acord ISC. Dupa aceasta se emite Autorizatia de construire

24-10-2017

Contestatia a fost respinsa de catre CNSC. Asteptam decizia in scris.

02-10-2017

Este in curs contestatia. Pana finalizarea acesteia, nu se poate incheia contractul.

25-09-2017

Proiectare si executie. A fost lansata achizitia publica, finalizata, dar inainte semnarii contractului a fost inaintata o notificare prealabila de contestatie.