Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

ciba- ciceu
Descrierea investiției:
lucrări pentru terminarea podului.
Documente

Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba

Starea investitiei: În derulare |
Durata contractului: 3 luni ( | ) Nr contract: -
Plati
Observatii
Poze