Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

ciba- ciceu
Descrierea investiției:
lucrări pentru terminarea podului. Lucrarea este faza de achiziție publică.
Documente

Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba

Starea investitiei: În derulare |
Durata contractului: 3 luni ( | ) Nr contract: -
Plati
Starea actuală

Procedura a fost anulată, nu au fost depuse oferte în termenul limită de 04.12.2017.

Observatii
05-12-2017

Procedura a fost anulată, nu au fost depuse oferte în termenul limită de 04.12.2017.

24-10-2017

Nu s-au depus oferte pentru lucrările de terminare a podului de la Ciba - Ciceu. Procedura s-a anulat.

24-10-2017

Nu s-a primit nici o ofertă pâna la data de 23.10.2017. Starea procedurii : ANULATĂ

24-10-2017

Nu s-a primit nici o ofertă pâna la data de 23.10.2017. Starea procedurii : ANULATĂ.