Nacelă autopropulsată

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Nacelă autopropulsată
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru desfășurarea unei mai bune activități de curățare a jgheaburilor pavilioanelor ce au diferite înălțimi funcție de existența mansardei, pentru înlocuirea becurilor cu vapori de mercur necesare la iluminatul public din incintă, pentru operațiuni de montare, demontare și reparare a gratiilor de la ferestrele clădirilor ce adăpostesc secțiile închise, este necesar achiziționarea acestei nacele, care se ridică la aproximativ 15-16 m.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Achiziționarea acestui echipament va duce la îmbunătățirea activităților mai sus menționate, ne mai fiind necesar să închiriem un astfel de echipament.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen mediu
Obiectivele proiectului: 
Achiziționarea acestui echipament va duce la creșterea siguranței lucrătorilor, care efectuează aceste activități.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
75.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii- fondul de dezvoltare
Suma aprobată pt anul în curs: 
75.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Nacelă autopropulsată 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu