Nacelă autopropulsată

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Nacelă autopropulsată
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru desfășurarea unei mai bune activități de curățare a jgheaburilor pavilioanelor ce au diferite înălțimi funcție de existența mansardei, pentru înlocuirea becurilor cu vapori de mercur necesare la iluminatul public din incintă, pentru operațiuni de montare, demontare și reparare a gratiilor de la ferestrele clădirilor ce adăpostesc secțiile închise, este necesar achiziționarea acestei nacele, care se ridică la aproximativ 15-16 m.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Achiziționarea acestui echipament va duce la îmbunătățirea activităților mai sus menționate, ne mai fiind necesar să închiriem un astfel de echipament.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen mediu
Obiectivele proiectului: 
Achiziționarea acestui echipament va duce la creșterea siguranței lucrătorilor, care efectuează aceste activități.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii- fondul de dezvoltare
Suma aprobată pt anul în curs: 
75.00 mii lei
Denumirea investitiei
Nacelă autopropulsată
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu