Modernizare drum județean pe DJ 131A, km 0+000-10+150 (DALI+PT)

Drumul județean DJ 131A, pe sectorul km 0+000-10+150 asigură accesul pentru locuitorii din comuna Mărtiniș, satul Comănești, spre Băile Homorod și spre municipiul Miercurea Ciuc. Sistemul rutier nu corespunde clasei tehnice aferente drumurilor județene în ceea ce privește structura rutieră , lățimile părții carosabile, precum și infrastructura de colectare, dirijare și evacuare a apelor pluviale. Sub influența diverselor solicitări și a factorilor climaterici în timpul exploatării, sistemul rutier s-a degradat considerabil, astfel încât caracteristicile tehnice de exploatare nu mai corespund normelor tehnice în vigoare.