Fosă septică la Locuința protejată Bodogaia

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Fosă septică la Locuința protejată Bodogaia
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...50 alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Social
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bodogaia - Alsóboldogfalva
Adresa: 
Comuna Secuiesni, sat Bodogaia, nr. 24
Amplasament: 
Comuna Secuieni, sat Bodogaia, nr. 24, jud. Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent, pentru eliminarea apelor reziduale rezultate din activitatea Locuinței protejate Bodogaia și colectate întrun fost rezervor de motorină amplasat în curtea imobilului, sunt necesare servicii de vidanjare de minim 800-900 lei lunar, în lunile secetoase, și chiar mai mult în lunile ploioase. În vederea protejării mediului înconjurător și pentru eliminarea cheltuielilor cu vidanjarea, este necesară instalarea unui sistem modern de îndrumare, curățare și plasare a apei menajere neinfrastructurate, care să asigure decantarea și oxidarea acesteia
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Rezervorul în care se acumulează în prezent apele reziduale trebuie golit periodic, iar costurile de vidanjare sunt foarte mari.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin instalarea unei fose septice moderne, cu sistem de decantare și purificare a apelor uzate și eliminarea acestora fără poluarea mediului și la costuri minime se reduc la minim costurile anuale de eliminare a apelor uzate, de la 10.000-12.000 lei anual la maxim 500-1.000 lei, care reprezintă costurile cu achiziția substanței bioactivatoare.
Obiectivele proiectului: 
Reducerea costurilor și a poluării mediului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Beneficiarii rezidenți la Locuința protejată din Bodogaia
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
14.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
14.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Fosă septică la Locuința protejată Bodogaia 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu