Reabilitare sistem rutier pe DJ 153C, km 51+150-62+751 (DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ 153C, km 51+150-62+751 (DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Remetea - Gyergyóremete
Adresa: 
drum judetean DJ 153C
Amplasament: 
Drum judetean DJ 153C, de la limita judet Mures pana la sfarsitul covorului asfaltic
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul judeţen DJ 153C are o importanţă strategică, acesta fiind o legătură importantă dintre judeţul Mureş şi Harghita, drumul asigurând o legătură dintre două oraşe cu un potenţial economic ridicat Reghin respectiv Gheorgheni, distanţa dintre cele două localităţi reducându-se de la 104 km parcurgerea pe DN12 la 83,629 km parcurs pe traseul studiat. Localităţile de pe traseu fiind actualmente localităţi izolate din punct de vedere al accesibilităţii, care se va schimba în urma consolidării drumului judeţean DJ 153C. Reabilitarea acestui drum este impusă de creşterea continuă a traficului rutier, de starea înrăutăţită a îmbrăcăminţii existente, de aducerea platformei drumului la parametrii de gabarit şi sistem rutier modern corespunzător clasei tehnice necesare pentru un drum judeţean.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
- Prezenţa denivelărilor accentuate şi a numeroaselor gropi din drumul existent - Fundatie inexistenta sau necorespunzătoare; - lipsa elementelor necesare evacuarii apelor
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Scopul este de a îmbunătății capacitatea portantă și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de drum și implicit la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației. Reabilitarea acestui sector va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea condițiilor de circulație, a fluenței traficului, dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 153C.
Obiectivele proiectului: 
Acest obiectiv este important pentru aducerea platformei drumului la parametrii de gabarit, este impusă de creşterea continuă a traficului rutier. - Mărirea capacităţii portante a complexelor rutiere a drumurilor existente, amenajarea elementelor geometrice, asigurarea scurgerii apelor şi a siguranţei circulaţiei. Sistem rutier elastic, clasa tehnica V a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din comuna Remetea, Ditrau respectiv turistii vizitand judetul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare sistem rutier pe DJ 153C, km 51+150-62+751 (DALI+PT) 200.00 10.00 0.00 0.00 190.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da