Sistem de alimentare cu apă în comuna Șimonești, sat Nicoleni, județul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sistem de alimentare cu apă în comuna Șimonești, sat Nicoleni, județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică
Cheltuieli bugetare: 
...05.01 alimentare cu apă
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura edilitara
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Nicoleni - Székelyszentmiklós
Adresa: 
comuna Simonesti, satul Nicoleni
Amplasament: 
intravilan satul Nicoleni, comuna Simonesti
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita in asociere cu comuna Simonesti
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Comunitatea este preocupată de creşterea calităţii şi a condiţiilor de viaţă în zona rurală prin renovarea şi imbunătăţire infrastructurii şi concomitent imaginea de ansamblu în spaţiul rural. Problema este inexistența alimentării cu apă a localității. Pentru aceasta, în vederea realizării unui system de alimentare cu apă în cadrul programului “Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene” perioada 2018-2020, comuna Șimonești a solicitat participarea în program, respectiv elaborează și predă către CJH documentația tehnico-economică.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Problema este lipsa unui sistem de alimentare cu apă. Asigurarea apei potabile pentru membrii comunității și pentru animalele lor, realizată prin fătâni individuale, nu este suficientă nici cantitativ și nici calitativ.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru servicii de apă de calitate, dezvoltarea infrastructurii edilitare. Realizarea, renovarea şi imbunătăţirea infrastructurii şi concomitent imaginii de ansamblu în spaţiul rural. Imbunatatirea serviciului de apă, asigurarea condițiilor de viață decente a localnicilor și condițiilor pentru realizarea unor investiții agroturistice, respectiv diminuarea utilizării/consumării de către comunitatea în cauză a apei neverificate/necontrolate.
Obiectivele proiectului: 
dezvoltarea infrastucturii edilitare
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
locuitorii/unitatiile publice, economice, culturale si turistice locale din satul Nicoleni
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
25.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Sistem de alimentare cu apă în comuna Șimonești, sat Nicoleni, județul Harghita 1140.00 25.00 0.00 0.00 1115.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da