PREGATIRE SPATIU PENTRU INSTALARE RMN

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PREGATIRE SPATIU PENTRU INSTALARE RMN
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei: - acordarea celor mai bune servicii prin îmbunătățirea stării de sănătate a populației și realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient bazat pe servicii medicale de înaltă clasă - îmbunătățirea politicii de calitate focusat pe nevoile pacienților - îmbunătățirea locuil de muncă a cadrului medical și a personalului spitalului
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale (UMPBM) implementează Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar-Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar-Împrumut nr.83620-RO, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), acordat ratificat prin Legea nr. 179/2014. Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc se află printre beneficiarii unui echipament RMN, modelul ”Signa Explorer 1,5T”, achiziționat în cadrul Ministerului Sănătății. Serviciile RMN momentan sunt asigurate de o firmă auxiliară. Aceasta este câteodată suprasolicitată, astfel la unele cazuri nu poate fi disponibilă spitalului. Un aparat RMN propriu poate să rezolve această problemă. Lispa unui aparat RMN propriu poate afecta negativ calitatea serviciilor medicale a spitalului. Astfel demersurile și operațiunile legate de pregătirea amplasamentului pentru instalarea echipamentului RMN sunt indispensabile. Pentru funcționarea corectă a aparatului RMN trebuie asigurat un spațiu sigur și fără vibrații. Având în vedere că în încăperile învecinate sunt amplasate mașinile de spălat, care generează vibrații, s-a prevăzut fundații separate pentru aparatul RMN. Astfel trebuie consolidată placa peste subsol tehnic și realizate fundațiile noi.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
357.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
357.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
PREGATIRE SPATIU PENTRU INSTALARE RMN 357.00 0.00 357.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu