„Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI+PT)

România, judeţul Harghita, DJ 135, sectorul de drum km 62+150-62+660 între comuna Atid - intersecția înspre Firtănuș. Suprafața drumului 4.080 mp; Terenul aferent 7.140 mp; Drumul județean DJ 135, prin sectorul km 61+150-62+660 asigură acces dinspre Goagiu al cetățenilor localităților Avrămești, Laz Firtănuș, Firtănuș și Inlăceni; Zona studiată se încadrează în sector cu climă de munte, în care iernile sunt reci în privinţa regimului termic şi umede, iar verile sunt răcoroase cu regim pluviometric abundent. Din punct de vedere al altitudinii sectorului de drum ce urmează a fi reabilitat, apreciem la cca 494 m; Sectorul studiat a drumului se află pe valea pârâului Chebedeu, care în urma ploilor abundente din perioada iunie – august 2016 a afectat sectorul de drum menționat, prin spălarea malului care a dus la surparea terasamentului, distrugerea drumului pe cca 30 m și colmatarea șanțului și a podețelor tubulare.