Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Intre Atid si Firtanus
Descrierea investiției:
România, judeţul Harghita, DJ 135, sectorul de drum km 62+150-62+660 între comuna Atid - intersecția înspre Firtănuș. Suprafața drumului 4.080 mp; Terenul aferent 7.140 mp; Drumul județean DJ 135, prin sectorul km 61+150-62+660 asigură acces dinspre Goagiu al cetățenilor localităților Avrămești, Laz Firtănuș, Firtănuș și Inlăceni; Zona studiată se încadrează în sector cu climă de munte, în care iernile sunt reci în privinţa regimului termic şi umede, iar verile sunt răcoroase cu regim pluviometric abundent. Din punct de vedere al altitudinii sectorului de drum ce urmează a fi reabilitat, apreciem la cca 494 m; Sectorul studiat a drumului se află pe valea pârâului Chebedeu, care în urma ploilor abundente din perioada iunie – august 2016 a afectat sectorul de drum menționat, prin spălarea malului care a dus la surparea terasamentului, distrugerea drumului pe cca 30 m și colmatarea șanțului și a podețelor tubulare.
Documente

Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba

Starea investitiei: Fază de proiectare | Executant: SC PROIECT CFDP SRL
Durata contractului: 180 zile (22-08-2017 | 19-02-2018) Nr contract: 29/19132/22.08.2017
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
34000.00
0.00
0.00
0.00 0.00 %
Raport - 13-10-2017 34000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Plati
A számlák értéke Kifizetett érték
13-10-2017 0.00 0.00
Starea actuală

Contract de proiectare incheiat, se elaboreaza documentatia.

Observatii
25-09-2017

Contract de proiectare incheiat, se elaboreaza documentatia.