Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Inlaceni-Firtusu-Pauleni
Descrierea investiției:
: România, judeţul Harghita, DJ 136B, sectorul de drum km 13+100 – 21+200 trece prin Inlăceni-Firtușu-Păuleni. Suprafața drumului 64.800 mp; Terenul aferent 113.400 mp; Drumul DJ 136B se află în zona central – estică a Transilvaniei, în zona Subcarpaților Transilvaniei - Depresiunea Sovata – Dealurile Șiclodului. Principalele cursuri de apă care colectează apele de precipitații și de infiltrare sunt pârâurile Moara și Gada și Feneș. Din punct de vedere al altitudinii sectorului de drum ce urmează a fi reabilitat, acesta variază între 710 m respectiv 855 m; În anul 2010, SC Drum Design SRL, Focșani cu care Consiliul Judeţean Harghita a încheiat contractul de prestare de servicii nr. 11/8936/14.05.2010, a realizat proiectul nr. 66/2010, privind ”Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, km: 8+330-23+200, Județul Harghita”. Având în vedere că proiectul a fost elaborat în anul 2010, pentru realizarea lucrărilor de consolidare trebuie actualizat . Drumul județean DJ 136B, propus pentru consolidare, între km 13+100 – 21+200, face parte din rețeaua de drumuri județene a județului Harghita, fiind amplasat în partea de nord vest a județului. Suprafața de rulare prezintă denivelări, gropi, tasări, cauzate de scăderea capacității portante de colectarea și evacuarea defectuoasă a apelor de suprafață, de acțiunea traficului rutier. Lățimea platformei drumului variază între 6,00 și 8,00 m. De la km 15+766 până la km 15+943 există o zonă cu alunecare de teren cauzată de precipitațiile abundente din zonă coroborate cu condițiile locale defavorizante asigurării stabilității generale a versantului.
Documente

Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba

Starea investitiei: Fază de proiectare | Executant: SC ROYAL CDV G2 SRL
Durata contractului: 175 zile (09-08-2017 | 31-01-2018) Nr contract: 22/18469/09.08.2017
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
64260.00
0.00
0.00
0.00 0.00 %
Raport - 28-09-2017 64260.00 0.00 0.00 0.00 %
Raport - 26-09-2017 64260.00 0.00 0.00 0.00 %
Plati
A számlák értéke Kifizetett érték
28-09-2017 0.00
26-09-2017 0.00
Starea actuală

În data de 17.01.2018 a fost trimisă adresă în vederea urgentării depuneri documentațiilor prevăzute în contract.

Observatii
17-01-2018

În data de 17.01.2018 a fost trimisă adresă în vederea urgentării depuneri documentațiilor prevăzute în contract.

21-12-2017

A fost predat studiul topo în data de 18.12.2017.

06-12-2017

În curs de elaborare.