Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Descrierea investiţiei:
Nr. contract
Locaţia:
Descrierea investiției România, judeţul Harghita, DJ 153D, sectorul de drum km 1+000-4+500 de la sfârșitul asfaltului până la intersecția cu Centrul de Management al Deșeurilor Remetea. Suprafața drumului 28.000 mp; Terenul aferent 49.000 mp; : Drumul județean DJ 153D, prin sectorul km 1+000-4+500 trece prin Remetea și asigură acces la Centrul de Management al Deșeurilor Remetea, se intersectează cu o cale ferată industrială dezafectată la fabrica de produse lactate; Sectorul de studiat se află pe un teren înclinat de pe zona de platou din zona bazinului Gheorgheni. Din punct de vedere al altitudinii sectorului de drum ce urmează a fi reabilitat, acesta variază între 640 m respectiv 850 m; Sectorul de referință prezintă o îmbrăcăminte rutieră din pavaj de piatră cubică pe cca. 900 m, pietruit pe o lungime de aproximativ 300 m, cu degradări, degradările dominante fiind denivelările și gropile, și pe restul traseului, până la Centrul de Management al Deșeurilor Remetea, drumul se prezintă ca un drum de pământ;

Valoarea contractului (ron)
Executant:
Durata contractului:
Data începerii lucrărilor: 18-05-2017
Data finalizării lucrărilor: 18-05-2017

Starea investitiei: Fază de proiectare
Menţiuni: