Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Descrierea investiţiei:
Nr. contract
Locaţia:
Descrierea investiției România, judeţul Harghita, DJ133, sectorul km 15+000 - 16+236, care se află între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC 15. Suprafața drumului 9888 mp; Terenul aferent 17.304 mp;Drumul județean DJ133, prin sectorul km 15+000 - 16+236, asigură unicul acces al cetățenilor din comunele Dârjiu și Ulieș spre municipiile Sighișoara și Brașov precum și accesul spre singurul monument Unesco din județul Harghita. Zona se încadrează în sectorul cu climat de dealuri înalte (500-800m), cu temperatură medie anuală 8˚C respectiv cu precipitaţii medii anuale, 600mm- 700mm. Din punct de vedere al altitudinii sectorului de drum ce urmează a fi reabilitat, acesta variază între 480 m respectiv 501 m; Drumul județean DJ 133, propus pentru consolidare, între km 15+000 – 16+236, face parte din rețeaua de drumuri județene a județului Harghita, fiind amplasat în partea de sud vest a județului. Este un drum pietruit, starea de degradare a structurii rutiere se datorează lipsei capacității portante ale acestuia, fapt ce conduce la scăderea gradului de siguranță și de confort în trafic, și duc la degradarea accentuată în continuare a suprafeței de rulare. Este necesar să se intervină pe platforma drumului județean, pentru a realiza o structură rutieră dimensionată conform normelor și standardelor în vigoare.

Valoarea contractului (ron)
Executant:
Durata contractului:
Data începerii lucrărilor: 18-05-2017
Data finalizării lucrărilor: 18-05-2017

Starea investitiei: Fază de proiectare
Menţiuni: