Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Descrierea investiţiei:
Nr. contract
Locaţia:
Descrierea investiției România, judeţul Harghita, DJ 127B. Sectorul de drum km 0+000-2+500 se află pe teritoriul administrativ al comunei Lunca de Jos, localitatea Valea Rece, pe valea pârâului Iavardi. Suprafața drumului 20.000 mp; Terenul aferent 35.000 mp; Zona studiată se încadrează în sector cu climă de munte, în care iernile sunt foarte reci în privinţa regimului termic şi umede, iar verile sunt răcoroase cu regim pluviometric abundent. Din punct de vedere al altitudinii sectorului de drum ce urmează a fi reabilitat, acesta variază între 864 m, respectiv 948 m; : Sectorul studiat a drumului se află pe valea pârâului Iavardi, care în urma ploilor abundente cauzând viituri rapide din perioada iunie – august 2016 a afectat sectorul de drum menționat, prin surpări de mal și de drum, prin subspălarea fundației și coborarea talvegului, colmatare respectiv distrugerea capetelor podețelor.

Valoarea contractului (ron)
Executant:
Durata contractului:
Data începerii lucrărilor: 15-05-2017
Data finalizării lucrărilor: 15-05-2017

Starea investitiei: Fază de proiectare
Menţiuni: