Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775

Platformă de 7,00 ml din care parte carosabilă de 5,50 m și acostamente de 0.75m. Execuţia sistemului rutier va fi alcătuit din strat de piatră spartă 10 - 25 cm, strat de macadam 15 - 15 cm, strat de formă în intravilan 10 cm, strat de legătură BAD22,4 de 6 cm și strat de uzură din beton asfaltic BA16 de 4 cm. Vor fi construite două poduri noi de grinzi din beton armat de 18,10 m, vor fi înlocuite/reparate 22 podețe tubulare, executare șanțuri dalate, rigole carosabile, semnalizări, amenajare accese la proprietăți și drumuri adiacente, executare zid de sprijin din gabioane.