Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Sub Cetate
Descrierea investiției:
: România, judeţul Harghita, DJ 138, sectorul de drum km 17+427-19+930 trece pe lângă barajul Zetea. Suprafața drumului 20.024 mp; Terenul aferent 35.042 mp; Zona studiată se încadrează în sector cu climă de munte, în care iernile sunt foarte reci în privinţa regimului termic şi umede, iar verile sunt răcoroase cu regim pluviometric abundent. Sectorul de drum care face obiectul acestei proiectări trece pe lângă barajul Zetea. Din punct de vedere al altitudinii sectorului de drum ce urmează a fi reabilitat, acesta variază între 652 m respectiv 654 m; Drumul județean pe acest sector de drum este cu structura rigidă din dale de beton, aflat intr-o stare avansată de degradare, prezentând fisuri, ruperi, denivelări și gropi de dimensiuni mari. Degradările semnalate au tendințe de extindere și implicit conduc la periclitatea siguranței circulației si a confortului participanților la trafic. Sectorul de drum fiind intens circulat, condițiile actuale duc la favorizarea accidentelor rutiere din cauza diferenței structurii rutiere.
Documente

Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba

Starea investitiei: Fază de proiectare | Executant: SC H.V.I.D.CONSULTING GROUP SRL
Durata contractului: 180 zile (11-07-2017 | 11-01-2018) Nr contract: 14/16085/11.07.2017
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
30226.00
0.00
0.00
0.00 0.00 %
Raport - 29-09-2017 30226.00 0.00 0.00 0.00 %
Plati
A számlák értéke Kifizetett érték
29-09-2017 0.00
Starea actuală

Este predat DALI. A aparut anuntul in ziar pentru obtinerea avizului de mediu.

Observatii
12-01-2018

Este predat DALI. A aparut anuntul in ziar pentru obtinerea avizului de mediu.

04-12-2017

In curs obtinerea avizelor.

24-11-2017

Se așteaptă avizele de Electrica și Mediu.

06-11-2017

Am primit de la proiectant, S.C HVID CONSULTING GROUP S.R.L. documentatia DALI, este predat Cerea de aviz la APM Harghita.

25-09-2017

Este predata expertiza tehnica.