„Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250” (DALI-PT)

România, judeţul Harghita, DJ 128A, sectorul de drum km 0+000-5+250 de la intersecția cu DN 13A. Suprafața drumului 42.000 mp; Terenul aferent 73.500 mp; Zona studiată se încadrează în sector cu climă de munte, în care iernile sunt foarte reci în privinţa regimului termic şi umede, iar verile sunt răcoroase cu regim pluviometric abundent. Din punct de vedere al altitudinii, relieful sectorului de drum ce urmează a fi reabilitat variază între 986 la intersecția cu DN 13A m și 1295 m la sfârșitul sectorului studiat, acesta fiind și cel mai înalt punct; Straturile sistemelui rutier s-au deteriorat și s-au deformat, datorită epuizării rezistențelor și capacității portante a traficului rutier. Deformațiile, făgașii, burdușirile, tasările, creşterea traficului a condus la formarea gropilor în dalele de beton și accentuarea degradărilor astfel încât caracteristicile tehnice de exploatare nu mai corespund normelor tehnice în vigoare. Degradările semnalate au tendinţe de extindere şi implicit conduc la periclitarea siguranţei circulaţiei şi a confortului participanţilor la trafic. Având în vedere starea actuală a carosabilului si a degradărilor evolutive datorate solicitărilor dinamice si a factorilor climaterici, este necesară executarea lucrărilor de asfaltare, în vederea eliminării defecțiunilor si aducerii străzilor la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța si confortul circulației.