Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Harghita Bai
Descrierea investiției:
România, judeţul Harghita, DJ 128A, sectorul de drum km 0+000-5+250 de la intersecția cu DN 13A. Suprafața drumului 42.000 mp; Terenul aferent 73.500 mp; Zona studiată se încadrează în sector cu climă de munte, în care iernile sunt foarte reci în privinţa regimului termic şi umede, iar verile sunt răcoroase cu regim pluviometric abundent. Din punct de vedere al altitudinii, relieful sectorului de drum ce urmează a fi reabilitat variază între 986 la intersecția cu DN 13A m și 1295 m la sfârșitul sectorului studiat, acesta fiind și cel mai înalt punct; Straturile sistemelui rutier s-au deteriorat și s-au deformat, datorită epuizării rezistențelor și capacității portante a traficului rutier. Deformațiile, făgașii, burdușirile, tasările, creşterea traficului a condus la formarea gropilor în dalele de beton și accentuarea degradărilor astfel încât caracteristicile tehnice de exploatare nu mai corespund normelor tehnice în vigoare. Degradările semnalate au tendinţe de extindere şi implicit conduc la periclitarea siguranţei circulaţiei şi a confortului participanţilor la trafic. Având în vedere starea actuală a carosabilului si a degradărilor evolutive datorate solicitărilor dinamice si a factorilor climaterici, este necesară executarea lucrărilor de asfaltare, în vederea eliminării defecțiunilor si aducerii străzilor la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța si confortul circulației.
Documente

Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba

Starea investitiei: Fază de proiectare | Executant: SC H.V.I.D.CONSULTING GROUP SRL
Durata contractului: 180 zile (26-07-2017 | 26-01-2018) Nr contract: 21/17228/26.07.2017
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
58310.00
0.00
0.00
0.00 0.00 %
Raport - 29-09-2017 58310.00 0.00 0.00 0.00 %
Raport - 29-09-2017 58310.00 0.00 0.00 0.00 %
Plati
A számlák értéke Kifizetett érték
29-09-2017 0.00
29-09-2017 0.00
Starea actuală

Este predat DALI, in curs obtinerea avizelor.

Observatii
12-01-2018

Este predat DALI, in curs obtinerea avizelor.

08-01-2018

Este predat DALI.

04-12-2017

In curs elaborare.

24-11-2017

În curs de elaborare DALI.

25-09-2017

Este predata expertiza tehnica.

25-09-2017

Este predat expertiza tehnica.

25-09-2017

Este predat expertiza tehnica.