Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Gheorgheni
Descrierea investiției:
Covacipeter este o localitate componentă a municipiului Ghrorgheni din județul Harghita, România. Cătunul – străbătut - de DJ 125A, se află pe cursul superior al Oltului. Zona studiată se încadrează în sector cu climă de munte, în care iernile sunt foarte reci în privinţa regimului termic şi umede, iar verile sunt răcoroase cu regim pluviometric abundent. Din punct de vedere al altitudinii, relieful sectorului de drum ce urmează a fi reabilitat variază între 860 m, la intersecția cu DN 12C m și 1226 m la sfârșitul sectorului studiat, acesta fiind și cel mai înalt punct;Sectorul de referință prezintă o îmbrăcăminte rutieră din material pietros. În decursul anilor, pe sectoare, în funcție de de starea îmbrăcăminții, au fost executate diverse tipuri de lucrări de întreținere. Cu toate ecestea, nu se pot asigura condiții pentru desfășurarea unui trafic cu condiții de siguranță și confort. Totodată, se constată și o scurgere defectuoasă a apelor, atât transversal cât și longitudinal, din cauza lipsei sau amenajării necorespunzătoare a șanțurilor, a lipsei sau colmatării podețelor și a vegetației existente, ultima fiind în anul 2012. În concluzie, straea tehnică a drumului propus pentru modernizare este necorespunzătoare desfășurării în condiții de siguranță și confort a traficului rutier, având sectoare unde nu este asigurată lățimea standard a părții carosabile pentru un drum județean, foarte greu practicabil în perioadele cu precipitații sau de iarnă.
Documente

Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba

Starea investitiei: Fază de proiectare | Executant: SC PROIECT CFDP SRL
Durata contractului: 180 zile (29-06-2017 | 26-12-2017) Nr contract: 11/14983/29.06.2017
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
25000.00
0.00
0.00
0.00 0.00 %
Raport - 29-09-2017 25000.00 0.00 0.00 0.00 %
Plati
A számlák értéke Kifizetett érték
29-09-2017 0.00
Starea actuală

Proiectantul SC Proiect CFDP SRL, reprezentata prin Badulet Razvan, este in intarziere cu predarea DALI. A fost solicitat depunerea DALi in datele de 28 noiembrie 2017, 8 respectiv 10 ianuarie 2018.

Observatii
12-01-2018

Proiectantul SC Proiect CFDP SRL, reprezentata prin Badulet Razvan, este in intarziere cu predarea DALI. A fost solicitat depunerea DALi in datele de 28 noiembrie 2017, 8 respectiv 10 ianuarie 2018.

04-12-2017

In curs elaborare.

24-11-2017

În curs de elaborare DALI.

25-09-2017

In curs elaborare.