„Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396”

Drumul județean DJ 133, prin sectorul km 15+000 - 16+396, asigură unicul acces al cetățenilor din comunele Dârjiu și Ulieș spre municipiile Sighișoara și Brașov, precum și accesul spre singurul monument UNESCO din județul Harghita. Pentru aducerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categoria unui drum județean este necesară proiectarea și execuția lucrărilor în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei și asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice. În vederea creşterii capacităţii portante și pentru aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului judeţean a fost necesar elaborarea unui Proiect Tehnic (Expertiza tehnică, Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, Proiect tehnic cu Detalii de execuţie pentru sectorul km 15+000 – 16+396 în vederea efectuării unor lucrări de reabilitări, care să conducă la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, a fluenţei traficului şi care să influenţeze benefic zona, atât din punct de vedere ambiental cât şi din punct de vedere socio-economic Pentru realizarea lucrărilor de reabilitare s-a elaborat Documentația de Avizare a Lucrărilor de intervenție de către SC Pod Proiect SRL, conform contractului de servicii nr. 20/17227/2017. Principalele caracteristici tehnice ale investiției: - lățimea părții carosabile 5,50 m - lățimea acostamentelor 0,75 m Drumurile de acces se vor amenaja pe o lungime de 25 m, iar pentru dirijarea și evacuarea apelor meteorice la drumurile laterale se vor executa podețe tubulare. Pentru scurgerea și dirijarea apelor pluviale se vor realiza șanțuri pereate (pt. declivități mai mici de 1% sau mai mari de 4%) și șanțuri de pământ (pentru declivități cuprinse între 1% și 4%). Totodată, se vor realiza 6 podețe transversale și un podeț dalat pt. dirijarea și evacuarea apelor meteorice colectate de șanțuri. În cadrul investiției se va demola podul de la km 15+922 și se va construi un pod nou pe grinzi de beton precomprimat. Se va realiza un sistem rutier suplu - 4 cm BA16 - strat de uzură - 6 cm BAD 22,4 - strat de legătură - 10 cm - strat de macadam - scarificare și completare zestrea existentă cu piatră spartă în grosime de 10 cm
AtaşamentMărime
PDF icon Contract lucrări DJ133.pdf902.47 KB