Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348-3+093

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348-3+093
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Adresa: 
drumul judetean DJ 123F, km 1+348-3+093
Amplasament: 
drumul judeteanDJ 123F, km 1+348-3+093
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
39/2019
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
28.90 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348-3+093
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu