Modernizare drum județean pe DJ 131A, km 0+000-10+150 (DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare drum județean pe DJ 131A, km 0+000-10+150 (DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Comăneşti - Homoródkeményfalva
Amplasament: 
De la drumul național DN 13A prin Homorod-Băi, până la satul Comănești
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Starea tehnică a drumului propus pentru modernizare este necorespunzătoare desfășurării în condiții de siguranță și confort a traficului rutier, având sectoare unde nu este asigurată lățimea standard a părții carosabile pentru un drum județean, foarte greu practicabil în perioadele cu precipitații sau de iarnă.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sistemul rutier nu corespunde clasei tehnice aferente drumurilor judetene in ceea ce priveste structura rutiera, latimile partii carosabile, precum si infrastructura de colectare, dirijare si evacuare a apelor pluviale. Sub influenţa diverselor solicitări şi a factorilor climaterici în timpul exploatării, sistemul rutier s-a degradat considerabil. Creşterea valorilor de trafic pe existentul sistem rutier a condus la accentuarea degradărilor, astfel încât caracteristicile tehnice de exploatare nu mai corespund normelor tehnice în vigoare. Deficienţele acumulate în timp, datorate efectelor fenomenelor meteo, au fost accentuate de efectele traficului şi a fenomenelor de îngheţ-dezgheţ. Deficienţele semnalate trebuie remediate pentru evitarea agravării situaţiilor care ar putea cauza creşterea costurilor de mentenanta si exploatare exponenţial cu degradările, fiind necesare si lucrarile de modernizare structurii rutiere. Degradările au tendințe de extindere și fără executarea unor lucrări de intervenție ar putea conduce la periclitarea siguranței circulației și a confortului participanților la trafic.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Scopul modernizării este de a îmbunătății capacitatea portantă și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de drum și implicit la îmbunătățirea condițiilor de siguranță a circulației. Modernizarea acestui sector va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea condițiilor de circulație, a fluenței traficului, dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 131A.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, clasa tehnica V, cu parte carosabilă de două benzi de circulație, cu acostamente. Drumul proiectat va respecta traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, cu utilizarea la maxim a zestrei existente a drumului. Se va trata in special modul de colectare a apelor pluviale si evacuarea lor din zona drumului. Se va interveni cu lucrari in fundatia drumului, inclusiv casetare pentru asigurarea latimii minime a zonei carosabile.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din Homorod-Bai, satul Comanesti, comuna Martinis, respectiv turiștii, vizitatorii județului Harghita, zona Homorod-Băi.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare drum județean pe DJ 131A, km 0+000-10+150 (DALI+PT) 130.00 30.00 0.00 0.00 100.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da