Lucrări de R.K. la Pavilionul 27, 28, Uzina de apă, Uzina electrică, Magazia de alimente

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de R.K. la Pavilionul 27, 28, Uzina de apă, Uzina electrică, Magazia de alimente
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Intenționăm să înlocuim învelitoarea la pavilioanele menționate, aceasta pentru a proteja clădirile de infiltrațiile de apă , ce apar și pot aparea din cauza placilor de fibrobeton ce sunt crăpate.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Datorită vechimii placilor de fibrobeton ne comfruntăm cu probleme de infiltrare a apei în podul cladirilor. Învelitoarile clădirilor sus menționate vor fi înlocuite cu o învelitoare din tablă de oțel tip Lindab, iar pentru uniformitatea culorii învelitorilor din incinta noastră, tabla va avea culoarea verde. De asemenea se vor înlocui jgheaburile și burlanele afferent. Totodată se vor înlocui, dacă va fi cazul, elementele degradate ale șarpantei din lemn.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
TERMEN LUNG
Obiectivele proiectului: 
protejarea clădirilor impotriva infiltrației apei
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
cladiriele Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
678.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
678.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări de R.K. la Pavilionul 27, 28, Uzina de apă, Uzina electrică, Magazia de alimente 678.00 0.00 678.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu