Mașină profesională de curățat cartofi

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mașină profesională de curățat cartofi
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES - BLOC ALIMENTAR
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHES, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
BLOC ALIMENTAR SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Deoarece actuala mașină de cartofi s-a defectat (motor defect), este nevoie urgentă de achizitionarea unei noi mașini de curățat cartofi de capacitate de 18 kg, construcție inox, alimentare la curent trifazat, răzuitoarea montată pe axul motorului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deoarece actuala mașină de cartofi s-a defectat (motor defect), este nevoie urgentă de achizitionarea unei noi mașini de curățat cartofi.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
TERMEN MEDIU
Obiectivele proiectului: 
ACHIZIȚIONAREA ÎN REGIM DE URGENTĂ
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
PACIENȚII SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
6.75 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
VENITURI PROPRII- FOND DE DEZVOLTARE SPITAL
Suma aprobată pt anul în curs: 
6.75 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Mașină profesională de curățat cartofi 6.75 0.00 6.75 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu