Proiect privind R.K. rețea de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiect privind R.K. rețea de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHES, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TUGLEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Deoarece actuala rețea de canalizare constituită din tuburi de beton este deteriorată, existând surpări, iar canalele de vizitare construite din cărămidă sunt foarte afectate a apărut necesitatea urgentă de a înlocui în totalitate ceei 2200 ml rețea de canalizare și totodată înlocuirea tuturor căminelor de vizitare .
Deficiențe majore ale situației actuale: 
în actuala rețea există surpări, iar canalele de vizitare construite din cărămidă sunt foarte afectate
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen mediu
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Reabilitarea infrastructurii spitalului
Obiectivele proiectului: 
protejarea mediului încojurător și a pacienților spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
26.00 mii lei
Denumirea investitiei
Proiect privind R.K. rețea de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu