Proiect privind R.K. rețea de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiect privind R.K. rețea de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHES, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TUGLEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Deoarece actuala rețea de canalizare constituită din tuburi de beton este deteriorată, existând surpări, iar canalele de vizitare construite din cărămidă sunt foarte afectate a apărut necesitatea urgentă de a înlocui în totalitate ceei 2200 ml rețea de canalizare și totodată înlocuirea tuturor căminelor de vizitare .
Deficiențe majore ale situației actuale: 
în actuala rețea există surpări, iar canalele de vizitare construite din cărămidă sunt foarte afectate
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen mediu
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Reabilitarea infrastructurii spitalului
Obiectivele proiectului: 
protejarea mediului încojurător și a pacienților spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
26.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
26.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Proiect privind R.K. rețea de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu