Proiect privind R.K. acoperișuri pentru : Uzina de apă, Uzina electrică, Magazia de alimente, Pavilionul nr.27, Pavilionul nr.28

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiect privind R.K. acoperișuri pentru : Uzina de apă, Uzina electrică, Magazia de alimente, Pavilionul nr.27, Pavilionul nr.28
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere starea avansată de degradare a invelitorii acoperișurilor cladirilor menționate mai sus este necesar ca aceste învelitori să fie înlocuite, aceasta pentru a stopa degradarea sarpantelor din lemn și implicit a întregii clădiri. Șarpantele au învelitori din ondulină din fibrociment. Se vor înlocui aceste învelitori cu învelitori din tablă de oțel tip Lindab de 0,5 mm, se vor înlocui în totalitate jgheaburile și burlanele aferente. Culoarea tablei de oțel Lindab va fi verde, aceasta pentru a se ăntegra cu celelalte acoperițurideja realizate în cadrul unității noastre.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Stoparea degradării șarpantelor din lemn și implicit a întregii clădiri
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen mediu
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Stoparea degradării șarpantelor din lemn și implicit a întregii clădiri
Obiectivele proiectului: 
Stoparea degradării șarpantelor din lemn și implicit a întregii clădiri
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
51.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
51.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Proiect privind R.K. acoperișuri pentru : Uzina de apă, Uzina electrică, Magazia de alimente, Pavilionul nr.27, Pavilionul nr.28 51.00 0.00 51.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu