Proiect privind Lucrări de reabilitare la Pavilionul nr.10

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiect privind Lucrări de reabilitare la Pavilionul nr.10
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - PAVILIONUL NR.10
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ- PAVILIONUL NR.10
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ -PAVILIONUL NR.10
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul cât și etajul Pav. nr. 10. La parter este amplasată biblioteca cu peste 20.399 carți, o sală de exerciții fizice. La etaj avem cabină de proiecție, o sală de spectacole cu scenă , sala de spectacole este dotată cu scaune vechi. Se vor prevedea: lucrări de reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplăriei exterioare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Intenționăm să reabilităm și sala de spectacole, pentru a crea condiții optime de relaxare pentru pacienții noștri.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
TERMEN MEDIU
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Intenționăm să reabilităm și sala de spectacole, pentru a crea condiții optime de relaxare pentru pacienții noștri.
Obiectivele proiectului: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ- PACIENȚII
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - PAVILIONUL NR.10- PACIENȚII
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
46.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
46.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Proiect privind Lucrări de reabilitare la Pavilionul nr.10 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu