Proiect privind Lucrări de reabilitare la Pavilionul nr.10

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiect privind Lucrări de reabilitare la Pavilionul nr.10
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - PAVILIONUL NR.10
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ- PAVILIONUL NR.10
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ -PAVILIONUL NR.10
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul cât și etajul Pav. nr. 10. La parter este amplasată biblioteca cu peste 20.399 carți, o sală de exerciții fizice. La etaj avem cabină de proiecție, o sală de spectacole cu scenă , sala de spectacole este dotată cu scaune vechi. Se vor prevedea: lucrări de reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplăriei exterioare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Intenționăm să reabilităm și sala de spectacole, pentru a crea condiții optime de relaxare pentru pacienții noștri.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
TERMEN MEDIU
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Intenționăm să reabilităm și sala de spectacole, pentru a crea condiții optime de relaxare pentru pacienții noștri.
Obiectivele proiectului: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ- PACIENȚII
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - PAVILIONUL NR.10- PACIENȚII
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
46.00 mii lei
Denumirea investitiei
Proiect privind Lucrări de reabilitare la Pavilionul nr.10
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu