Lucrări de R.K. rețea de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de R.K. rețea de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATIR TULGHES
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342,JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - REȚEA DE CANALIZARE
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Rețeau de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș are o lungime de 2.200 ml și este compusă din tuburi din beton de 220mm și camine de vizitare realizate din beton și zidarie de caramida. Rețeau a fost construită în anul 1940. În anul 2010 rețeau de canalizare a fost branșată la sistemul comunal de canalizare –epurare a apelor uzate menajer. Înainte de deversarea apelor uzate colectate din incinta unitații noastre în sistemul comunal de canalizare s-a instalat un sistem de clorinare a apelor uzate, ce funcționează cu clor gazos.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Gradul de uzura avansat al rețelei, neetanșeitațile caminelor de vizitare, este necesar a se înlocui toată rețeau de canalizare și toate caminele de vizitare. Ne confruntăm cu dese spargeri ale rețelei, urmate de infundarea acestora cu pamant. De asemenea zidaria din caramidă a caminelor de vizitare se prabușește, ducând la înfundarea acestora.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
TERMEN LUNG
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Pentru asigurarea unui sistem ecologic, comform normelor de mediu pentru colectarea și transportul apelor uzate menajer, lucrarile de reparații capitale ale rețelei de canalizare din incinta reprezintă o necesitate și este o lucrare prioritară.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea lucrarilor de reparații capitale la rețeau de canalizare din incinta unității noastre va duce la asigurarea unui sistem ecologic, comform normelor de mediu pentru colectarea și transportul apelor uzare menajer și totodată va duce și la o funcționare corespunzatoare a colectării și transportului apelor menajere uzate, înlaturandu-se în totalitate posibilitatea deversării apelor uzate, deversări cauzate de infundări ale conductelor de pe traseu sau a caminelor de vizitare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ -REȚEA CANALIZARE
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
1 286.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 286.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări de R.K. rețea de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș 1286.00 0.00 1286.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu