Reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a pavilioanelor din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a pavilioanelor din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SĂNĂTATE- SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ- INSTALAȚII ELECTRICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Prin proiectul nr. 19/2013, intenționăm ca rețeaua aeriană de alimentare cu energie electrică a pavilioanelor (spații de spitalizare) ,rețea montată pe stalpi din lemn să o dezafectăm, urmând ca alimentarea pavilioanelor - spații de spitalizare sa fie facută subteran. De asemenea intenționăm să reabilităm și sistemul de iluminat public în spațiul de spitalizare, prin refacerea întregului sistem de iluminare a aleilor din incinta unitații noastre și implicit să dezafectăm reflectoarele montate pe pavilioane, reflectoare ce nu mai funcționează fiind ruginite. 1.1 Proiectul nr. 19/2013, întocmit de SC ELECTICAD PROJECT M CIUC, proiect prin care se renunță la stalpii din lemn( 22 buc stalpi din lemn în stare avansatăa de degradare, ce prezintă un real pericol de prabușire, pentru pacienți și salariați), care susțn rețeaua electrică aeriană, urmând ca alimentarea pavilioanelor cu energie electrică sa fie realizata subteran. 1.2 Acest proiect prevede și reabilitarea instalației de iluminat public, prin montarea a 23 buc. de stalpi din metal zincați de 5 m înalțime, stalpi prevăzuți cu lampi Led de 50W. Stalpii vor fi montați pe aleile din incinta spatiului de spitalizare.Valoarea estimata a executarii lucrarilor electrice de forta.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Intenționăm sa executăm aceasta lucrare având în vedere starea precară a stalpilor din lemn, stalpi ce sunt un pericol atât pentru pacienți cât și pentru salariți, fiind în stare avansată de putrezire.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
TERMEN LUNG
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Intenționăm sa executăm aceasta lucrare având în vedere starea precară a stalpilor din lemn, stalpi ce sunt un pericol atât pentru pacienți cât și pentru salariți, fiind în stare avansată de putrezire.
Obiectivele proiectului: 
Reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a cladirilor din incinta Spitalului de Psihiatrie, va duce la eliminarea riscurilor de prabușire a stalpilor din lemn și totodată de preîntâmpinare a riscului de cadere a tensiunii
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
34.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
34.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a pavilioanelor din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu