R.K. învelitoare la pavilionul nr.3 ( spațiu de spitalizare)

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

R.K. învelitoare la pavilionul nr.3 ( spațiu de spitalizare)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - PAVILIONUL NR.3
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES- PAVILIONUL NR.3
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere starea avansată de degradare a învelitorii acoperișului pavilionului nr.3 este necesar ca acestă învelitore să fie înlocuită. Aceasta pentru a stopa degradarea șarpantei din lemn și implicit a întregii cladiri, șarpanta are învelitoare din ondulină din fibrociment. Se va înlocui această învelitoare cu o învelitore din tablă de oțel tip Lindab de 0,5 mm, se vor înlocui în totalitate jgheaburile și burlanele aferente. Culoarea tablei de oțel tip Lindab va fi verde, aceasta pentru a se întegra cu celelalte acoperișuri deja realizate în cadrul unității noastre.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Starea avansată de degradare a învelitorii acoperișului pavilionului nr.3
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen lung
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Stoparea, degradarea șarpantei din lemn și implicit a întregii clădiri, șarpanta are învelitoare din ondulină din fibrociment.
Obiectivele proiectului: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ- PAVILIONUL NR.3 -Stoparea, degradarea șarpantei din lemn și implicit a întregii clădiri, șarpanta are învelitoare din ondulină din fibrociment.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ -PAVILIONUL NR.3
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
156.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
156.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
R.K. învelitoare la pavilionul nr.3 ( spațiu de spitalizare) 156.00 0.00 156.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu