ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU REPARATII CAPITALE BUCĂTĂRIE ȘI PREGĂTIRE SPATIU PENTRU INSTALARE RMN (DALI)

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU REPARATII CAPITALE BUCĂTĂRIE ȘI PREGĂTIRE SPATIU PENTRU INSTALARE RMN (DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Modernizarea și recompartimentarea bucatăriei și a sălii de mese, precum și pregătirea spațiului pentru instalarea RMN a devenit o prioritate, influențând semnificativ calitatea serviciilor prestate de spital.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În momentul de față bucataria care deservește spitalul funcționează într-un spațiu necorespunzător, gresia fiind completată de mai multe ori în decursul anilor, sistemul de ventilație este nefuncțional, aparatura fiind invechită cu funcționare pe bază de aburi, punând în pericol sănătatea angajaților. Sala de mese de asemenea nu este corespunzătoare din punct de vedere al aspectului și nu este destul de încăpătoare având în vedere creșterea continuă a numărului de pacienți internați.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
68.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
68.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU REPARATII CAPITALE BUCĂTĂRIE ȘI PREGĂTIRE SPATIU PENTRU INSTALARE RMN (DALI) 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu