ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU REPARATII CAPITALE CENTRU DE STERILIZARE (DALI)

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU REPARATII CAPITALE CENTRU DE STERILIZARE (DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Îmbunătățirea și modernizarea Centrului de Sterilizare care deservește unitatea sanitară, astfel încât să se ridice la standardele actuale în sterilizare. Delimitarea circuitelor și a personalului din serviciu în funcție de zona de risc prin restructurare și realizare de bariere tehnologice. Realizarea unei zone de curățare și dezinfecție centralizată a instrumentarului chirurgical și moale care necesită sterilizare. Realizarea unei zone curate de inspectie, impachetare a instrumentarului care urmează sterilizat. Trasabilitatea corespunzătoare, digitală, a materialului sterilizat. Dotarea Centrului de Sterilizare cu un aparat de sterilizare cu plasmă pentru instrumentarul termosensibil (neurochirurgie, etc.).
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În momentul de față sterilizarea instrumentelor în cadrul spitalului se desfășoară în condiții necorespunzătoare, principalele probleme fiind lipsa unor circuite clare, delimitate, sterilizatoare nefuncționale, lipsă zona pregătire instrumentar (procesare) în vederea sterilizării, lipsă sterilizator la temperatură joasă pentru instrumentarul termosensibil, trasabilitate inexistentă a circuitului materialelor sterilizate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
46.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
46.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU REPARATII CAPITALE CENTRU DE STERILIZARE (DALI) 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu