Stație de epurare nouă tip SBR pentru localitatea Băile Homorod (SF)

Consiliul Județean Harghita este proprietarul sistemului de apă, sistemului de canalizare și stației de epurare din stațiunea Homorod-Băi. Această stație de epurare are o vechime de peste 30 de ani, este nefuncțional, având un grad mare de uzură. Din această cauză nu poate să primească autorizație de funcționare. Conform Programului de conformare și Îndrumarului redactat de Agenția pentru Protecția Mediului această investiție trebuie realizată până la sfârșitul anului 2020.