Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+631 - 13+110 (Actualizare și completare PT)

Drumul județean pe acest sector de drum prezintă un sistem rutier cu suprafață de pământ, slab calitativ privind capacitatea portantă, fiind expus de subspălările apei din lacul aflat în apropiere. Tronsonul de drum, în cauză se află între lacuri și conducte de transport gaze naturale (aparținând SC SNTGN TRANSGAZ SA, respectiv SC SNGN ROMGAZ SA). Aceasta din urmă prezintă paralelism cu drumul județean. Având în vedere lipsa studiilor geotehnice, topografice, respectiv hidrologice pentru acest sector de drum, la problemele întămpinate, (necesitatea unei ziduri de sprijin), proiectantul nu a putut oferi o soluție tehnică, astfel este necesară actualizarea proiectului tehnic. Obiectivul constă în realizarea unui drum județean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului, condiții optime de siguranță și confort în circulație, prin realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului, construirea unui zid de sprijin, etc. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului, care să conducă la îmbunătăţirea capacității portante și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de drum.