Modernizare DJ 131, km 54+800 – 70+701 (elaborare DALI și PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare DJ 131, km 54+800 – 70+701 (elaborare DALI și PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Feliceni - Felsőboldogfalva
Văleni - Patakfalva
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Sânpaul - Homoródszentpál
Petreni - Homoródszentpéter
Chinuşu - Kénos
Adresa: 
DJ 131 de la Sanpaul pana la Feliceni
Amplasament: 
DJ 131 km 54+800 – 70+701, de la Sanpaul pana la Feliceni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul judetean 131, pe sectorul km 54+800 – 70+701 asigura tranzitul dinspre orașul Odorheiu Secuiesc spre judetul Covasna prin parcurgerea localitatilor de pe traseu si legatura cu DJ 133 si DJ 132, in zona neexistand nici o infrastructura de drum national.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Exista numeroase sectoare afectate de alunecari de teren care angreneaza infrastructura drumului prin creearea de isuri, crapaturi, valuriri, dizlocari de parte carosabila si chiar ruperi a fundatiei drumului. Deasemenea captarea apelor este deficitara si necesita reproiectarea intregului sistem pluvial. Siguranta circulatiei este pusa in pericil din cauza lipsei de parapete de siguranta si a lucrarilor de arta insuficiente, inclusiv ziduri de sprijin.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Sectorul de drum va corespunde categoriei de incadrare a acestuia, prevazute de reglementarile tehnice. Noul sistem rutier va putea prelua in conditii de siguranta nivelul de trafic ridicat spre judetul Covasna si localitatile de pe traseu.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, clasa tehnica IV, cu parte carosabilă de două benzi de circulație, cu acostamente. Drumul proiectat va respecta traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, cu utilizarea la maxim a zestrei existente a drumului. Se va trata in special modul de colectare a apelor pluviale si evacuarea lor din zona drumului. Se va interveni cu lucrari in fundatia drumului, inclusiv casetare pentru asigurarea latimii minime a zonei carosabile.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Cetatenii din localitatile strabatute de traseul drumului si traficul de tranzit din zona Odorhei spre judetul Covasna.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
120.00 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare DJ 131, km 54+800 – 70+701 (elaborare DALI și PT)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da