Modernizare DJ 131, km 54+800 – 70+701 (elaborare DALI și PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare DJ 131, km 54+800 – 70+701 (elaborare DALI și PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Feliceni - Felsőboldogfalva
Văleni - Patakfalva
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Sânpaul - Homoródszentpál
Petreni - Homoródszentpéter
Chinuşu - Kénos
Adresa: 
DJ 131 de la Sanpaul pana la Feliceni
Amplasament: 
DJ 131 km 54+800 – 70+701, de la Sanpaul pana la Feliceni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul judetean 131, pe sectorul km 54+800 – 70+701 asigura tranzitul dinspre orașul Odorheiu Secuiesc spre judetul Covasna prin parcurgerea localitatilor de pe traseu si legatura cu DJ 133 si DJ 132, in zona neexistand nici o infrastructura de drum national.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Exista numeroase sectoare afectate de alunecari de teren care angreneaza infrastructura drumului prin creearea de isuri, crapaturi, valuriri, dizlocari de parte carosabila si chiar ruperi a fundatiei drumului. Deasemenea captarea apelor este deficitara si necesita reproiectarea intregului sistem pluvial. Siguranta circulatiei este pusa in pericil din cauza lipsei de parapete de siguranta si a lucrarilor de arta insuficiente, inclusiv ziduri de sprijin.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Sectorul de drum va corespunde categoriei de incadrare a acestuia, prevazute de reglementarile tehnice. Noul sistem rutier va putea prelua in conditii de siguranta nivelul de trafic ridicat spre judetul Covasna si localitatile de pe traseu.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, clasa tehnica IV, cu parte carosabilă de două benzi de circulație, cu acostamente. Drumul proiectat va respecta traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, cu utilizarea la maxim a zestrei existente a drumului. Se va trata in special modul de colectare a apelor pluviale si evacuarea lor din zona drumului. Se va interveni cu lucrari in fundatia drumului, inclusiv casetare pentru asigurarea latimii minime a zonei carosabile.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Cetatenii din localitatile strabatute de traseul drumului si traficul de tranzit din zona Odorhei spre judetul Covasna.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
120.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
120.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare DJ 131, km 54+800 – 70+701 (elaborare DALI și PT) 150.00 120.00 0.00 0.00 30.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da